Jsem žena, jsem cyklická

Co znamená „být cyklická“?

Naše cykličnost je přímo spojena s naším tělem. A proto kromě nějakých konceptuálních znalostí, je důležité být si vědom svého vlastního těla a sledovat jeho potřeby. Protože však tělo je chrámem Ducha, tak vyznat se ve své cykličnosti znamená nejen pochopit své fyziologické a emocionální potřeby, ale též spirituální. Jinými slovy, cyklické změny, které žena může prožívat, zasahují do smyslnosti, tvořivosti, sexuality a spirituality každé z nás.

Žena je po staletí v naší společnosti chápána jako komplikovanější bytost než muž. A ono je tomu skutečně tak, jen jsme po dlouhou dobu přehlížely záležitosti, které nám mohou naše životy skutečně odlehčit. Společnost sice snadno přijala antikoncepci, aby utlumila a z některých lékařských pohledů „ulehčila“ ženám jejich životy, ale toto ulehčení je spíše založené na otupělosti než skutečné pomoci a její následky teprve vyplouvají navenek. Pokud chceme kráčet ve svém životě ruku v ruce se skutečným štěstím a zdravím, nezbývá nám nic jiného, než se podívat pod povrch věcí. A pod povrchem každé menstruující ženy je ukryta její měsíční cykličnost v celé své hojnosti a kráse.

Proč se tolik zabýváme ženskou cykličností? O co vůbec jde? K čemu je důležitá?

Žena je jako příroda, podléhá svému vnitřnímu počasí. A toto naše počasí má své opodstatnění, charakteristiku a cykličnost.
Ne nadarmo se o menstruaci mluví jako o cyklu. Během jednoho měsíce – cyklu se však v každé ženě odehrává něco mnohem víc, než jen menstruace. V ženě se po zhruba týdnu střídají čtyři fáze. Každá z nich ve své podstatě rezonuje s přírodními zákony, jako jsou fáze měsíce, ročního období (pro mírné podnebné pásmo), s elementy, s charakteristikou archetypálního božství, světovými stranami, apod.

Proč cykličnost?

Tento koncept souvislosti mezi ženou, přírodou a Měsícem je nalézán v mnoha kulturách a v mnoha jazycích; například samotné slovo „menstruace“ pochází z Latinského slova „mensis“ – měsíc (a dřívějšího řeckého „menus“, což mimochodem znamená „síla“) a i slovo „Měsíc“ má stejný základ.

V raných náboženstvích nesla žena ve svém těle tajemství života a skrze svůj cyklus zrcadlila čtyři různé energie fází měsíce a ročních období. Ženský menstruační cyklus nebylo něco, co se ženě přihodilo, ale byl vyjádřením toho, kým byla: cyklickou bytostí. (viz The Wise Wound od Penelope Shuttle a Petera Redgrove, Penguin, 1980)

woman2.jpg

Názvosloví čtyř fází ženského cyklu

Když jdeme nazpět ke starým příběhům a mýtům, které nesou bohatší a širší ženský archetypální jazyk, nalezneme obvykle dva nebo čtyři ženské archetypy, které můžeme použít jako symboly k popsání čtyř fází. A proto máme fázi Baba – menstruační období, fázi Panna – předovulační období, fázi Matka – ovulační období a fázi Kouzelnice – předmenstruační období (tzv. PMS). Přirovnání k ročním obdobím je pak následující: Jaro = fáze Panny, Léto = fáze Matky, Podzim = fáze Kouzelnice, Zima = fáze Baby. Některé z těchto archetypů, jako například „Baba - Stařena“, mohou být pro současnou ženu těžko přijatelné. Může jí činit problémy se s tímto archetypem spojit tak, jak to dělávali naši předkové, ale v tradici a mytologii byla vrásčitá stará žena silným magickým aspektem moudrosti a Bohyně Znovuzrození.

Někdy při studiu své cykličnosti, může žena zjistit, že jedna fáze dominuje celému cyklu, což může např. vypadat tak, že žena je např. ambiciózní a výborná ve svém zaměstnání, ale v roli matky zaostává. Nebo mohou byt fáze každý měsíc jinak dlouhé. Disharmonii je víc druhu a kombinací. Tak či onak pozornost a péče v tomto směru vede k hlubšímu kontaktu se sebou samotnou, a i s ostatními.

Rovnováha v cykličnosti

Porozumět svému cyklu vnáší do našeho života jistý řád. Mě samotnou neustále fascinuje nacházet v našich životních příbězích skrytou rovnováhu. Když jsem před třemi lety začala studovat ženskou cykličnost a také svoji, velice jsem si oddychla, protože ve svém emocionálním chaosu a divokosti jsem začala vidět řád a můj rozum už proti mým potřebám neměl moc co namítat. Chápejte, je to jako Jin a Jang jako rozum a cit, jako muž a žena v jednom. To pro mě osobně znamená „být cyklická“. Znamená to rovnováhu mezi divokostí a poslušností. Postupně jsem pak svojí cykličnost přijímala jako součást svého každodenního života a nyní se snažím dle ní i plánovat své aktivity. Poznání řádu naší cykličnosti, jeho přijetí a zařazení do každodenního života nás může učinit šťastnějšími.

woman4_0.jpg
Disbalance fází

Pomůcka, která pomůže k pochopení jednotlivých fází.

Sacred Woman

Spolu s Michaelou Stano vytváříme platformu - prostor - Sacred woman, který ženám umožňuje a podporuje spojení s jejich posvátností. Uvědomujeme si, že máme jako ženy neobyčejný dar, který nám otevírá zdroj moudrosti a nekonečného potenciálu tvoření. A ten nalézáme a vytváříme.

Pro více informací se můžete podívat na:
www.facebook.com/sacred0woman

nebo si je esenciálně můžete prožít na blížícím se víkendovém semináři Sacred woman :

https://www.facebook.com/events/526780880835892/

Ten je věnovaný tomu, aby každá z nás přijala své ženství a skrze svou jedinečnost našla pro sebe ten nejlepší a nejzdravější přístup k životu.

Jedno jihoamerické rčení říká:

"Puedes saber muchas cosas - můžeš vědět o věcech, ale to není stejné jako znát jejich smysl. "
A o tom bude víkend Sacred woman.

Anežka Ágnes Kotrlá
Lektorka, konstelátorka,terapeutka, obyčejná ženská.
www.souhra.unas.cz

woman3.jpg

Rubrika: